قاتل اسیدپاش قصاص می شود - عکس - فیلم - بازی - اخبار - موبایل - مدل
جمعه 9 مرداد‌ماه سال 1388

اعتماد: پسر جوانی که با پاشیدن اسید به دختر مورد علاقه اش باعث مرگ او شده بود، از سوی هیات قضات دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.

این پسر که رضا نام دارد زمانی که متوجه شد دختر مورد علاقه اش سارا دیگر نمی خواهد به ارتباطش با او ادامه دهد با اسید به وی حمله کرد و او را به قتل رساند.

رضا بعد از دستگیری به جرم خود اعتراف کرد و گفت؛ من قصد نداشتم سارا را بکشم. فقط می خواستم او را بترسانم. من به او علاقه زیادی داشتم اما مدتی بود سارا دیگر به من اهمیتی نمی داد و خودش را از من مخفی می کرد.

وی ادامه داد؛ روز حادثه به اتفاق دوستم به سمت خانه سارا رفتیم. من مقداری اسید تهیه کرده بودم. منتظر او شدیم تا بیاید. سپس به سمتش رفتم و ظرف اسید را جلوی پایش به زمین کوبیدم. او یکدفعه گفت سوختم و بعد من و دوستم فرار کردیم. البته دوستم نمی دانست من قصد دارم به سمت سارا اسید بپاشم. خودم هم فقط می خواستم او را بترسانم اما سارا کشته شد.

با تشکیل جلسه محاکمه برای رضا و همدستش هیات قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران از دو متهم خواستند از خود دفاع کنند. رضا یک بار دیگر گفته هایش را تکرار کرد و مدعی شد قصد قتل نداشته است. همدستش نیز ادعا کرد از نیت رضا بی خبر بوده است. با این حال با توجه به اینکه کارشناسان پزشکی قانونی اعلام کردند علت قطعی مرگ سارا تنفس گاز اسید بوده، رضا با درخواست اولیای دم سارا به قصاص و همدستش به جرم معاونت به پنج سال حبس محکوم شد.