تماس تلفنی با 911 در هنگام مرگ مایکل جکسون منتشر شد - عکس - فیلم - بازی - اخبار - موبایل - مدل
یکشنبه 4 مرداد‌ماه سال 1388

| Exclusive |

www.4o3o.blogsky.com


در ساعت 12:21 بعد از ظهر روز 5 شنبه 25 ژوئن، یکی از کارمندان مایکل از منزل او در لس آنجلس با مرکز فوریتهای 911 تماس گرفت. این تماس تلفنی بر روی اینترنت قرار گرفته و در اینجا قابل شنیدن است.
در این تماس گفته میشود که مایکل جکسون بیهوش است و نفس نمی کشد و پزشک وی سعی میکند او را به زندگی باز گرداند.
تماس گیرنده: آقا ما فورا به یک آمبولانس احتیاج داریم.
تلفن چی: بسیار خوب، آدرس تان را بدهید.

در ساعت 12:21 بعد از ظهر روز 5 شنبه 25 ژوئن، یکی از کارمندان مایکل از منزل او در لس آنجلس با مرکز فوریتهای 911 تماس گرفت. این تماس تلفنی بر روی اینترنت قرار گرفته و در اینجا قابل شنیدن است.

در این تماس گفته میشود که مایکل جکسون بیهوش است و نفس نمی کشد و پزشک وی سعی میکند او را به زندگی باز گرداند.

تماس گیرنده: آقا ما فورا به یک آمبولانس احتیاج داریم.
تلفن چی: بسیار خوب، آدرس تان را بدهید.
تماس گیرنده: کالیفرنیا، لس انجلس، خیابان کارول وود، 90077، شماره 100
تلفن چی: بسیار خوب آقا، با چه شماره تلفنی تماس می گیرید؟
تماس گیرنده: (...)
تلفن چی: دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟
تماس گیرنده: آقای محترمی اینجا هست که به کمک احتیاج دارد و نفس نمی کشد. او نفس نمی کشد و ما احتیاج داریم که، ما داریم تلاش میکنیم که به او تنفس بدهیم اما او نفس نمی کشد.
تلفن چی: بسیار خوب، بسیار خوب، چند سال دارد؟
تماس گیرنده: 50 سال دارد آقا.
تلفن چی: آیا او بیهوش است؟ او نفس نمی کشد؟
تماس گیرنده: بله او نفس نمی کشد آقا.
تلفن چی: بسیار خوب، و بیهوش هم هست؟
تماس گیرنده: او بیهوش است آقا.
تلفن چی: بسیار خوب، آیا او روی زمین است؟ او الان کجاست؟
تماس گیرنده: او روی تخت است آقا. روی...
تلفن چی: او را روی زمین بگذارید.
تماس گیرنده: بسیار خوب
تلفن چی: او را روی زمین بگذارید من در مورد انجام احیای قلبی شما را کمک میکنم
تماس گیرنده: ما احتیاج داریم که...
تلفن چی: ما در راهیم. ما در راهیم. من میخواهم هر کمکی که میشود از پشت تلفن به شما برسانم. ما در حال حاضر در راه هستیم. آیا کسی او را دیده است؟
تماس گیرنده: بله، پزشک خصوصی او اینجا پیش اوست.
تلفن چی: آها پس شما یک پزشک در آنجا دارید.
تماس گیرنده: بله، اما او به هیچ چیزی واکنش نشان نمی دهد. نه او به احیای قلبی یا چیزی واکنش نشان نمیدهد.
تلفن چی: بسیار خوب، ما در راه هستیم. اگر پزشک شما در حال دادن تنفس مصنوعی است، بیشتر از من می تواند در آنجا مفید باشد چون در صحنه حاضر است. آیا کسی دیده است که چه اتفاقی برای او افتاده است؟
تماس گیرنده: نه، فقط پزشک آقا. پزشک تنها فردی است که حضور داشته.
تلفن چی: پس پزشک دیده است که چه اتفاقی افتاده است؟
تماس گیرنده: دکتر آیا شما دیدید که چه اتفاقی افتاده است؟ (نا مفهموم) او فقط، اگر شما لطفا بتوانید...
تلفن چی: ما در راه هستیم. ما در راه هستیم. من فقط دارم جواب این سوالات را به پزشکانمان منتقل می کنم. آنها در راه هستند آقا.
تماس گیرنده: متشکرم. او دارد تنفس مصنوعی میدهد. دارد روی سینه اش را فشار میدهد. اما او به هیچ چیزی واکنش نشان نمی دهد آقا. خواهش میکنم.
تلفن چی: بسیار خوب، بسیار خوب، ما در راه هستیم. ما کمتر از یک مایل با شما فاصله داریم. ما به زودی در آنجا خواهیم بود.
تماس گیرنده: متشکرم آقا. متشکرم.
تلفن چی: بسیار خوب آقا. اگر به هر گونه کمکی احتیاج داشتید با ما تماس بگیرید.

نوار صوتی این تماس تلفنی توسط پلیس لس آنجلس در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.

منبع: eMJey / LA Times / CNN